Kijktijd: 37. Publisher: Tata Motors

ಕೋವಿಡ್-19‌ ಹರಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲೆಂದು
ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟ್ರಕರ್‌ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ.
#ThankYouIndianTruckers
#IndiaFightsCorona

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.